Reiki cursus

Reiki is door iedereen te leren of het herontdekken van uw eigen Reiki-energie. De Reiki-master is bevoegd in de drie inwijdingen in Reiki en leert u hoe u uzelf en anderen Reiki kunt geven. Per inwijding hoort een mooi ritueel met de daarbij behorende symbolen. De inwijding kan alleen door een Reiki-master worden uitgevoerd, waarbij uw Reiki-energiekanaal geactiveerd wordt.

De Reiki cursus bestaat uit Reiki 1, Reiki 2 en Reiki 3-master

Sjamanisme

Sjamanisme gaat er van uit dat alles een ziel heeft, de mensen, de bomen, de dieren, de stenen Alles is verbonden met elkaar en maakt onderdeel uit van de Grote Geest ( ook wel de Goddelijke Energiebron genoemd).  Sjamanisme is een reis die we samen met vele energieën en uw eigen mesa (medicijnbundel) gaan maken. Door de verschillende healingen/ceremonies/rituelen ervaart u het verschil van dimensies. Door de dimensies te ervaren kunt u samen met de andere energieën uw proces bewuster transformeren en daardoor meer resoneren van uit uw zielenlicht. 

Aanbod komen o.a. de vier windrichtingen met daarbij behorende archetypes, soul retrieval, despacho en medicijnwiel.


N.L.P. staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Is een bewustwordingsproces van verbale en non-verbale taal. Waar zowel het onderbewuste als het bewuste en emoties aanbod komen. Doormiddel van een verscheidenheid aan interventies/technieken die tijdens de cursus worden in getraind. Door deze  interventies/technieken toe te passen coacht u zichzelf naar een vermogende staat van zijn. Met ander woorden u gaat ervaren en ontplooien.

Aanbod komen o.a. representatie systemen, piramide v. Dilts , meta-model en smart-outcome.

Massage cursus

Deze massage cursus wordt  gegeven met verschillende soorten massagetechnieken die natuurlijk ontspanning hebben op uw welzijn. U leert naast de technieken o.a. chakra's, energiebanen en relatieve & absolute contra-indicaties. Door de verschillende technieken toe te kunnen passen, ontdekt u ook de  eigen energie waarde van de techniek. De technieken die o.a. aanbod komen, hotstone, kruidenstempel en aroma.